Most szól:
Vezeti:
2016.01.22 Péntek . 15:36

Remixverseny: Pörgesd fel A Dalt!

Keressük A Dal 2016 legjobb remixét! A főnyeremény egy dalpremier és bemutatkozási lehetőség a Petőfi Rádióban!

Bogi We All című dala, ByeAlextől a Kedvesem vagy éppen a Compact Disco és a New Level Empire versenydalai – A Dal című műsorban bemutatott számos felvételről derült ki utólag, hogy legalább olyan népszerű egy-egy jól sikerült remixváltozatuk, mint az eredeti. Miért ne találhatnánk meg már A Dal heteiben a legjobb remixeket?

Nyílt versenyt hirdetünk közönségünk körében A Dal 2016 című műsorba bekerült dalok remixváltozainak elkészítésére. A versenyen A Dal produkcióinak több mint a feléből készíthető átdolgozás.

#dalremix

A jelentkezőktől legfeljebb 4 perces remixeket várunk, amelyet a SoundCloudra kell feltölteni, és a remix linkjét kell elküldeni a dalremix@mtva.hu címre 2016. február 15-ig. A részletes részvételi szabályzat lent olvasható.

Pörgesd fel A Dalt!

Így tudsz jelentkezni a versenyre:

 1. Küldd el a jelentkezési lapot az adataiddal kitöltve a dalremix@mtva.hu címre. Válaszlevélben küldjük az átdolgozható dalok hangsávjait!
 2. Készítsd el a remixed, és töltsd fel #dalremix hashtaggel a SoundCloud-csatornádra.
 3. Küldd vissza a remix nyilvános linkjét a dalremix@mtva.hu címre 2016. február 15-ig.

***

A Dal Remix verseny

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) versenyt hirdet A Dal 2016 című műsorsorozatban szereplő dalokból (a továbbiakban: Dalok) remixváltozatok készítésére. A verseny lebonyolítását az MTVA Gyermek, Ifjúsági és Szórakoztató Főszerkesztősége végzi.

Jelentkezni az alábbi Szabályzat elfogadásával és a kitöltött jelentkezési lap a dalremix@mtva.hu címre történő elküldésével lehet.

Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek

Az alábbi Részvételi szabályzat és általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) „A Dal Remix” elnevezésű verseny (a továbbiakban: Verseny) részvételi feltételeit, valamint a Versenyben részt vevő személyekkel létrejövő szerződés általános rendelkezéseit tartalmazza.

1. Részvételi feltételek

  a. A Versenyben részt vehet minden, 14. életévét betöltött, magyar állampolgárságú vagy Magyarországon lakóhellyel (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Versenyző). 18. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával teheti meg a versenyen történő részvételhez szükséges jognyilatkozatokat (így különösen: küldheti el a Jelentkezési lapot).
  b. A Versenyző a Versenyre történő jelentkezéssel (kitöltött jelentkezési lap elküldése a megadott címre, ld. 2. pont) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

  A Versenyre történő jelentkezéssel és annak elfogadásával (a kitöltött Jelentkezési lap beküldésével és az arra küldött válaszlevéllel) a Versenyző és az MTVA között a Jelentkezési lapon rögzített és a jelen Szabályzatban foglalt jogokkal és kötelezettségekkel szerződés jön létre.

  c. Egy Versenyző egy Remixszel jelentkezhet a Versenybe, amely nem lehet hosszabb 4 percnél.

2. Verseny leírása, menete

  2.1 Jelentkezés

  A Versenyre a jelen Szabályzat elolvasását és tudomásul vételét követően, a kitöltött Jelentkezési lapnak a dalremix@mtva.hu e-mail-címre történő elküldésével lehet jelentkezni 2016. február 15-ig.

  - Olvasd el a Szabályzatot

  - Töltsd le a Jelentkezési lapot erről a linkről: http://bit.ly/1RYHtRP

  - Az adataiddal kitöltött jelentkezési lapot küldd el a dalremix@mtva.hu címre!

  A jelentkezéssel Versenyző elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a Jelentkezési lapon és a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket.

  A jelentkezési határidőt követően beérkező nevezéseket nem áll módunkban elfogadni.

  2.2 A verseny menete

  A Verseny keretében csak azokból a Dalokból készíthető Remix-változat, amelyek jogtulajdonosai hozzájárultak ahhoz, hogy a Dalukból átdolgozás készüljön. Ezek listáját és a linkeket, ahonnan e Dalok eredeti hangsávjai letölthetők, a Verseny szervezői (a továbbiakban: Szervezők) arra az e-mail címre továbbítják, amelyről a Versenyző a jelentkezési lapot elküldte.

  A Versenyben való részvételhez a Versenyzőnek a saját SoundCloud-csatornáján kell publikálnia a Dalok valamelyikének felhasználásával készült Remixét. A Versenyzőnek a közzétett Remix leírásában fel kell tüntetnie:

  - a feldolgozott Dal szerzői adatait (az eredeti Dal zeneszerzőjének, szövegírójának és előadójának neve), valamint

  - „A Remix A Dal 2016 Remix versenyre készült. További információk: www.petofilive.hu” feliratot, illetve

  - a #dalremix hashtaget.

  Versenyzőnek a Remix publikus linkjét legkésőbb 2016. február 15-ig el kell küldenie a dalremix@mtva.hu címre. A nem vagy késedelmesen érkező Remixek versenyben való részvételét a Szervezők nem tudják garantálni.

  2.3 Zsűrizés és díjazás

  A Versenyre beérkező Remixeket a Petőfi Rádió szakmai zsűrije bírálja el. A zsűri által a legjobbnak ítélt Remixeket hétről hétre bemutatja műsoraiban a Petőfi Rádió.

  A nevezés lezárása után, 2016. február 27-ig a zsűri megnevezi az általa legjobbnak ítélt 5 Remixet. A TOP5 Remix készítőjének a Szervezők további bemutatkozási lehetőséget kínálnak a Petőfi Rádió és a Petőfi TV adásaiban, valamint a www.petofilive.hu oldalon.

  Fődíj: A zsűri által a legjobbnak ítélt Remixet önálló dalpremierként mutathatja be készítője a Petőfi Rádióban, valamint a nyertes Remixet a Petőfi Rádió felveszi lejátszási listájára.

3. A Versenyző jogai és kötelezettségei

  3.1 A Szervezők engedélyezik a Versenyzőnek az eljuttatott linkekről letölthető eredeti hangsávok

  - remix céljára történő feldolgozását és az így készült Remixnek a Versenyző SoundCloud csatornájára történő feltöltését

  - legfeljebb a beküldési határidő végéig (2016. február 15-éig).

  A Versenyzők számára hozzáférhetővé tett hangsávok más célra történő vagy a fenti határidőn túli felhasználása, illetve harmadik személynek történő átadása szigorúan tilos.

  A hangsávok jelen pontban rögzített céltól eltérő vagy határidőn túli felhasználása szerzői jogi jogsértésnek, egyben a Versenyző és az MTVA közti szerződés megszegésének is minősül.

  3.2 Az MTVA-t a Versenyzők számára hozzáférhetővé tett hangsávok 3.1. pontban rögzített engedélytől eltérő felhasználásáért semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli: harmadik személy (így különösen a hangfelvételen hallható mű szerzője, előadója, illetve a hangfelvétel előállítója) által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt. Versenyző e közvetlen helytállásánál fogva az ilyen tárgyú igényt előterjesztő harmadik személy a Versenyzőt közvetlenül keresheti meg, ill. perelheti, valamint a harmadik személyt az MTVA – a Versenyző közvetlen helytállási kötelezettségéről szóló tájékoztatással – közvetlenül a Versenyzőhöz irányíthatja.

  3.3 A letölthető hangsávokon kívüli (harmadik személy jogtulajdonába tartozó) hangminta felhasználása esetén a Szervezők a Versenyzőt kizárják a Versenyből. A Dalok eredeti sávjai és jogtisztán vásárolt sample pack-ek felhasználása szabadon megengedett.

  3.4 Versenyző a Jelentkezési lap elküldésével és a Remix feltöltésével térítésmentesen, időbeli és területi korlát nélkül, harmadik személynek átruházható módon engedélyezi az MTVA számára a Remix lineáris és nem lineáris (lekérhető, on demand) nyilvánossághoz közvetítését (A szerzői jogról szóló 1999. évi LVI. törvény 26.§ (1)-(8) bek.)

  3.5 Versenyző a Jelentkezési lap elküldésével kinyilvánítja, hogy megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az MTVA weboldalán olvasható Adatvédelmi Szabályzatot. Versenyző a Jelentkezési lap elküldésével hozzájárul, hogy adatait az MTVA „A Dal Remix” versenyen való részvételéhez szükséges mértékben, a jelentkezési lap beküldésével és az arra adott válasszal létrejövő szerződés megkötéséhez, valamint a Versenyhez szükséges hangsávok kiadása céljából kezelje.

  3.6 A Versenyen való részvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat Versenyző a Jelentkezési lapon adja meg: Versenyző szavatolja, hogy megfelel a Verseny részvételi feltételeinek, valamint hogy a Jelentkezési lapon feltüntetett adatai valósak.

  A Jelentkezési lapon feltüntetett adatok valótlanságából, hibájából vagy hiányosságából, és mindezekből következően a Versenyzővel való kapcsolatfelvétel sikertelenségéből eredő következmények Versenyzőt terhelik, azokért az MTVA nem felel.