Most szól:
Vezeti:
2016.04.02. Szombat 13:01

Mozis hétvége a Petőfi Rádióban - Nyerj páros mozijegyet a Mamára!

Ha figyelmesen hallgatod a Petőfi Rádiót most hétvégén, elsők között láthatod Penélope Cruz vadonatúj filmjét! Mondjuk a részleteket!

Április 2-án és 3-án a megjelölt időintervallumban minden órában páros mozijegyet nyerhettek Penélope Cruz legújabb filmjének (Mama) április 6-i premier előtti vetítésére. Reggel 9 és 12 óra között, valamint délután 16 és 19 óra között figyeld a Petőfi Rádiót, és ha meghallod a vetítőgép hangját, küldd el a MOZI szót sms-ben a 0630-30-30-380-as telefonszámra. Az nyer, aki a leggyorsabb!

Hivatalos játékszabályzat

A nyereményjáték szervezője

A „Mozis hétvége nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a telefonhívással elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama

2016. április 2. napján 9:00 órától 12:00 óráig, valamint 16:00 órától 19:00 óráig, illetve 2016. április 3. napján 9:00 órától 12:00 óráig, valamint 16:00 órától 19:00 óráig.

A Játék menete

2016. április 2. és 3. napjain küldjön SMS-t a Petőfi Rádió 0630-30-30-380-as telefonszámára 9:00 órától 12:00 óráig, valamint 16:00 órától 19:00 óráig, amennyiben felismeri a vetítőgép hangját az adott órában. Az SMS-ben a „MOZI” szót tüntesse fel.

Az SMS-t beküldők közül az a hallgató nyeri az óra nyereményét, az egy darab páros mozijegyet, akinek az adott órában elsőként érkezik be SMS-e a Petőfi Rádió telefonszámára.

A játékba kerülés feltétele, hogy a résztvevő ismerje és felhívás esetén hibátlanul elmondja a Petőfi rádió szlogenjét (Nagyon zene).

Nyeremények, ajándékok

Mind a tizenkét nyertes számára egy-egy páros mozijegyet ajánl fel a Szervező a Mama című film premier előtti vetítésére, 2016. április 6-ára, a budapesti Cinema City MOM moziba.

A Nyeremények átvétele

A nyertesek 2016. április 6-án, a vetítés helyszínén, a budapesti Cinema City MOM mozi jegypénztáránál, a vetítés kezdete előtt legalább fél órával (18:30) vehetik át nyereményüket.

A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.