Most szól:
Vezeti:
×
2016.07.22 Péntek . 17:33

Hűsítő zenék hétvégéje a Petőfi Rádióban!

Nyerjetek páros belépőt a Jason Bourne premier előtti vetítésére, és különleges ajándéktárgyakat!

Ezen a hétvégén is érdemes a Petőfi Rádióra hangolni: szombaton és vasárnap a Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című műsorokban páros belépőt nyerhettek a Jason Bourne premier előtti vetítésére, valamint különleges ajándéktárgyakat a prémium cementtermékeket forgalmazó és gyártó CRH Magyarország Kft. jóvoltából! Nincs más dolgotok, mint 9-12, illetve 16-19 óra között, óránként 1x meghallani a hűsítő zenét (erre külön szignál hívja fel a figyelmet), majd elküldeni a dal címét és előadóját SMS-ben a 06-30-30-30-380-as számra - a többi a szerencsén múlik. Sok sikert!

Hivatalos játékszabályzat:

Hűsítő zenék hétvégéje (játék: 2016. július 23-24.)

A „Hűsítő zenék hétvégéje” játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel (SMS küldésével) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama

A Játékot 2016. július 23-24. között rendezi meg a Szervező a Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című adásában.

A Játék menete

A Játék időtartama alatt a Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című hétvégi adásaiban, szombaton és vasárnap 9-12 óra, valamint 16-19 óra között óránként egyszer elhangzik egy „hűsítő zene”, amelyre külön szignál hívja fel a figyelmet. A Játékban való részvételhez a dal elhangzásakor kell SMS-ben elküldeni a dal címét és előadójának nevét a Petőfi Rádió 0630-30-30-380-as telefonszámára. A helyes megfejtést beküldők közül az a hallgató nyer, akinek a leggyorsabban érkezik be a megfejtése a Petőfi Rádió telefonszámára. A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be elsőként a helyes megfejtést a Játék során, aki a Játék időtartama alatt már nyert belépőjegyet, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a résztvevők ismerjék a Petőfi Rádió szlogenjét („Életed ritmusa”), és felhívás esetén elmondják azt.

Nyeremények

A Játék nyertesei egy két főre szóló páros belépőjegyet nyernek a Jason Bourne című film premier előtti, budapesti vetítésére, a UIP Duna film jóvoltából, valamint egy különleges ajándéktárgyat –nyakláncot, vagy bortartó vagy öröknaptárt - a prémium cementtermékeket forgalmazó és transzportbetont gyártó CRH Magyarország Kft jóvoltából.

A Nyeremények átvétele

A Nyeremények átadásáról a Játék Szervezője gondoskodik.

A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.