Most szól:
Vezeti:
×
2016.08.05 Péntek . 15:37

Strand hétvége a Petőfi Rádióval

Megéri a Petőfi Rádiót hallgatni szombaton és vasárnap, mert páros napi belépőt nyerhetsz a STRAND fesztiválra.

Hallgasd a Petőfi Rádió műsorait, a Hétvége Petőfivel-t és a Hétvégén eszembe jutottál-t, és ha meghallod 9-12 és 16-19 óra között STRAND fesztivál fellépőjének dalát, küldd el nekünk SMS-ben a dal címét és előadójának nevét a 0630-30-30-380-as telefonszámára!

Páros napi belépőjegyet, a szervezők által felajánlott STRAND CD-t és különleges ajándéktárgyakat is nyerhetsz.

Hivatalos játékszabályzat:

Strand hétvége (játék: 2016. augusztus 6-7.)

A „Strand hétvége” játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.; a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és megfelel a Jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel (SMS küldésével) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék időtartama

A Játékot 2016. augusztus 6-7. között rendezi meg a Szervező a Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című adásában.

A Játék menete

A Játék időtartama alatt a Petőfi Rádió Hétvége Petőfivel és Hétvégén eszembe jutottál című hétvégi adásaiban, szombaton és vasárnap 9-12 óra, valamint 16-19 óra között óránként egyszer elhangzik egy Strand fesztivál (augusztus 24-27, Zamárdi) fellépő által előadott zene, amelyre külön szignál hívja fel a figyelmet. A Játékban való részvételhez a dal elhangzásakor kell SMS-ben elküldeni a dal címét és előadójának nevét a Petőfi Rádió 0630-30-30-380-as telefonszámára. A helyes megfejtést beküldők közül az a hallgató nyer, akinek a leggyorsabban érkezik be a megfejtése a Petőfi Rádió telefonszámára. A Játék időtartama alatt egy Játékos csak egy alkalommal jogosult nyeremény átvételére. Abban az esetben, ha olyan Játékos küldi be elsőként a helyes megfejtést a Játék során, aki a Játék időtartama alatt már nyert belépőjegyet, automatikusan a soron következő helyes megfejtő válik jogosulttá a nyeremény átvételére.

Nyeremények

A Játék nyertesei egy páros napi belépőjegyet nyernek a Strand fesztiválra, emellett ajándékba kapnak egy Strand CD-t a fesztivál szervezője jóvoltából, valamint egy különleges ajándéktárgyat –nyakláncot, vagy bortartót vagy öröknaptárt - nyernek a prémium cementtermékeket forgalmazó és transzportbetont gyártó CRH Magyarország Kft felajánlásával.

A Nyeremények átvételeA Nyeremények átadásáról a Játék Szervezője gondoskodik.

A Szervező jogai

Amennyiben a nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizárja minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősségét.

Amennyiben a nyereményjáték során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Vegyes rendelkezések

A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.