Most szól:
Vezeti:

NYERJ A STRAND FESZTIVÁL 0. NAPJÁRA BELÉPŐKET!

Nem kell mást tenned, mint velünk játszani, hiszen azok között, akik szavaznak, 8db belépőt sorsolunk ki a Strand fesztivál 0. napjára, a Petőfi Zenei Díjátadóra!

REGISZTRÁLJ ÉS SZAVAZZ!

Szavazni csak egyszeri regisztráció után, a belépést követően nyílik lehetőség. Egy alkalommal az összes kategóriára szavazni kell. A szavazás minden nap 00:00-tól 23:59-ig tart, 2019. június 18. 15:00 és augusztus 12. 23:59 között. Minden nap egyszer szavazhattok! A szavazás tisztasága érdekében, a rendszer rögzíti a felhasználó IP címét.

A szavazás játékszabályzata IDE KATTINTVA érhető el.

2019.06.18. Kedd 12:30

Petőfi Zenei Díj 2019 Szabályzat

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: MTVA) és a VOLT Produkció Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: VOLT Produkció Kft., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-695549, székhelye: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58 hrsz., az MTVA és a VOLT Produkció Kft. továbbiakban együtt: Alapítók) közösen díjat alapítottak „Petőfi Zenei Díj” név alatt, amely évente kerül odaítélésre a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő képviselőinek.

A jelen dokumentum a 2019. évi Petőfi Zenei Díj (továbbiakban: Díj) ajánlási, kiválasztási és játékszabályzatát (továbbiakban: Játékszabályzat) tartalmazza.

I. Ajánlás a Díjra

I.1. Az Alapítók szándéka értelmében a Díjra a 2018. március 1. és 2019. március 1. között megjelent azon hazai (akár magyar, akár idegen nyelvű) dalok ajánlhatóak, amelyek az ebben az időszakban a Petőfi Rádióban legtöbbet játszott 100 dal között szerepeltek. Az ajánálást (nominálás) egy közel 100 fős szakmai testület (a továbbiakban: Akadémia) végzi, amely elismert zenészeket, producereket, zenei szerkesztőket, újságírókat, koncert- és fesztiválszervezőket foglal magában.  A nominálás 2019. június 12-ig online történt. Az Akadémia tagjai a lenti 1-től 5-ig kategóriákban 5-5 jelöltet választanak. A 6-tól 12-ig kategóriákban az eddigi életműdíjasok döntik el, hogy kik kapják a díjakat.

Az Alapítók a Díjat az alábbi kategóriákban osztják ki:

1. év zenekara,

2. év férfi előadója,

3. év női előadója,

4. év videoklipje,

5. év akusztikus koncertje

6. év szövegírója

7. év gitárosa

8. év ütőhangszerese

9. év billentyűse

10. Az év felfedezettje

11. Az év dala

12. Életműdíj

I.2. A nomináltakra (1-től 5-ig kategória) az Akadémia tagjai – a már kialakult, szűkített listára - június 18. – augusztus 12. között újra szavaznak.

I.3. A Díjra kategóriánként 5-5 előadó kerül jelölésre. A jelöltek kiválasztása az ajánlások összesítése alapján történik, olyan módon, hogy a kategóriájukban legtöbb ajánlást kapott zenekar/női előadó/ férfi előadó/videoklip/koncert kerül jelölésre.

II. A nyertesek kiválasztása

II. 1. A nyertesek kiválasztása részben a közönség szavazatai, részben az Akadémia döntése alapján történik. Ennek során a közönségszavazatok és a szakmai döntés azonos, 50-50 százalékos súllyal kerül figyelembevételre.

II. 2. A közönség a jelöltekre 2019. június 18-i sajtótájékoztatón való bejelentéstől 2019. augusztus 12. napján 23:59 között online szavazhat a petofilive.hu/petofizeneidij (https://www.petofilive.hu/petofizeneidij/) oldalon (a továbbiakban: Játék) úgy, hogy a szavazóknak minden kategóriában meg kell jelölniük kedvencüket,

- egyszeri regisztrációt követően, vagy

- social login (Facebook, Twitter és Google social account használható) segítségével, vagy

- meglévő regisztrációval.

A regisztráció során az MTVA a következő adatok megadását, illetve intézkedések megtételét kéri a felhasználóktól (a továbbiakban: Felhasználó vagy Játékos), ezek mindegyike kötelező a sikeres regisztrációhoz és a szavazáshoz:

Név

E-mail cím

Adatkezelési nyilatkozat elfogadása (pipával)

Biztonsági ellenőrző karaktersorozat megadása (captcha)

II. 3. Sikeres első regisztráció után MTVA visszaigazoló e-mailt küld egy aktivációs linkkel. Social login, illetve meglévő regisztráció esetén visszaigazoló email nem érkezik. A Felhasználó a fent megadott adatai kezeléséhez a belépést követően a szavazat leadásakor járul hozzá a felugró ablak bejelölésével. A checkbox (Elolvastam és megértettem a szavazás feltételeit, ezért beleegyezem, hogy személyes adataimat (név, e-mail cím, IP cím) a szavazás érdekében a szavazás lezárultáig kezeljék.) bejelölése a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, e nélkül nem tud továbblépni a Felhasználó. Elfogadást követően a Felhasználó ezen felugró ablakkal már többször nem találkozik, de a Játékszabályzat az oldal tetején és a bejelentkező űrlapon azonban a továbbiakban is elérhető.(a II.2. és a II.3. pontban írtak a továbbiakba: Regisztráció).

A III.1. pontban foglalt nyereményjátékban minden természetes személy részt vehet, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik és megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, azzal, hogy a 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a díjátadó gála helyszínéül szolgáló Strand Fesztivál területére, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

A Játékban az Alapítók dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Felhasználó a játékban történő részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Felhasználó a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékra való jelentkezéssel valamennyi Játékos kijelenti és vállalja, hogy amennyiben még nem töltötte be 18. életévét, úgy a jelen Játékszabályzat 1. számú mellékletét képező nyilatkozatnak a törvényes képviselője (pl. szülő, gyám) által aláírt, eredeti példányát a nyereményértesítéstől számított 3 (három) napon belül postai úton, ajánlott küldeményként megküldi az MTVA alábbi címére: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ellenkező esetben a Játékban való részvételt, illetve a nyereményt részére az MTVA-nak nem nem áll módjában biztosítani. Az MTVA kifejezetten rögzíti, hogy az 1. sz. mellékletben csatolt nyilatkozat megtétele a Játékban való részvétel, valamint a nyeremények átadásának kötelező előfeltétele minden 18 éven aluli Játékos esetében. Az 1. sz. melléklet kötelezően kitöltendő eleme a törvényes képviselő mobiltelefonos elérhetősége is, amely nélkül a nyilatkozat érvénytelen, és a Játékszabály jelen pontjában írt kizárás automatikusan életbe lép. Az Alapítók jogosultak a megadott telefonszámon a Játék során a törvényes képviselőt telefonon megkeresni, és a nyilatkozat valódiságáról így is meggyőződni. Amennyiben a 18. év alatti Játékos a hozzájárulást az Alapítók bármelyikének felhívására nem tudja igazolni, illetve a törvényes képviselő később úgy nyilatkozik, hogy a Játékban történő részvételhez nem járult hozzá, az Alapítók a 18. év alatti Játékost kizárhatják a Játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törlik.

II. 5. Szavazás menete:

Szavazni csak egyszeri regisztráció, illetve azt követő belépés után nyílik lehetőség a szavazás időtartama alatt a lenti biztonsági szűrés figyelembevételével.

Egy szavazási folyamat alatt az összes kategóriára szavazni kell (az összes kategória egy oldalon jelenik meg), nem lehet csak egy kiválasztott kategóriában opciót megjelölni és azt elküldeni.

II. 6. Biztonsági szűrés:

Egy nap alatt (00:00 - 23:59) egy Felhasználó csak egy érvényes szavazatot adhat le. Fontos, hogy adott napra és nem az első leadott szavazattól számított 24 (huszonnégy) órás időablakra vonatkozik a szabály. A szavazás tisztasága miatt a Felhasználók által leadott szavazatoknál a rendszer a felhasználó IP címét is rögzíti a jelen Szabályzat IV. pontja szerint. A szavazás időpontjának meghatározása szempontjából a petofilive.hu/petofizeneidij oldal által meghatározott időpont az irányadó.

II. 7. A közönségszavazással egy időben a szakmai grémium tagjai külön erre a célra létrehozott online felületen kategóriánként egy-egy szavazatot adnak le a jelöltekre.

II. 8. A szavazatokat az MTVA összesíti és az eredmény közjegyzői hitelesítését követően a díjátadó gála napjáig (2019. augusztus 20. Strand Fesztivál 0. nap) zártan kezelik.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

III. 1. A nyeremények

Az érvényes szavazatot beküldők közül nyerteseket sorsolunk ki számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével, 8 (nyolc) fő nyertest, illetve 10 (tíz) fő pótnyertest (utóbbiakat arra az esetre, ha az alábbiak szerint a nyertes definiálása vagy a vele való kapcsolatfelvétel sikertelen, vagy a nyertes az alábbiak szerint nem működik együtt).

A sorsolás időpontja: 2019. augusztus 13.

A regisztrációkor megadott email-cím annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány alkalommal szavazott.

Nyeremények:

- 8 (nyolc)db - 0. napi Strand Fesztivál tiszteletjegy

III.2. A nyertes definiálása

Nyertesként azonosítja az MTVA azt a játékost, aki érvényes szavazatot adott le és kisorsolásra került.

III.3. A nyertes értesítése:

A kisorsolt nyertes(eke)t az MTVA email küldésével értesíti a nyereményről, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 1 (egy) munkanapon belül, melyről a nyerteseknek visszaigazolást/válasz emailt kell küldeni névvel, személyi igazolványszámmal és telefonszámmal, valamint 18. életévét be nem töltött személy esetén az 1. sz. mellékletben rögzített adatokkal. Amennyiben nem érkezik válasz email 24 órán belül, úgy az MTVA újabb e-mailt küld a nyertesnek. Ha a második értesítésre sem érkezik válasz 24 órán belül vagy a Játékos nem küldi meg valamennyi III.4. pontban rögzített személyes adatát, úgy az MTVA a soron következő pótnyertest értesíti.

Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve e-mail cím jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó a III.4. pontban rögzített adatokat tartalmazó válaszemailt küldött. A nyeremények átadását a VOLT Produkció Kft. végzi.

Az MTVA a nyertes személyes adatait (név, személyi igazolványszám, telefonszám, valamint 18. életévét be nem töltött személy esetén az 1. sz. mellékletben rögzített adatok) rögzíti és azt a nyeremények kiosztásának végéig megőrzi, valamint a nyeremények átadása érdekében továbbítja a VOLT Produkció Kft. részére, aki szintén a nyeremények átadásáig jogosult ezen személyes adatok kezelésére.

III.4. A nyeremények kiadásának feltétele:

A sikeres értesítés alkalmával azonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

név;

személyi igazolvány szám

telefonszám

18. életévét be nem töltött személy esetén az 1. sz. mellékletben rögzített adatok

Az azonosított nyertes emailen kapja meg a nyereményét a VOLT Produkció Kft.-től (elektronikus voucher).

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy nyertesként történő kisorsolása esetén a fent rögzített személyes adatait az MTVA részére megküldi. Amennyiben ennek a Játékos nem tesz eleget, úgy a nyeremény átvételére nem jogosult, azt a soron következő pótnyertes részére adja át az MTVA.

IV. MTVA jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, az MTVA fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

Az MTVA nem felel a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az MTVA a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

Az MTVA fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival (pl. e-mail címmel, Facebbok, Twitter Google profiljával stb.).

Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel az MTVA fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az MTVA számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Az MTVA a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

V. Adatkezelés

Adatkezelő:

A Játék során történő személyes adatok adatkezelője az MTVA.

Adatfeldolgozó:

Az MTVA a játék eredményes lebonyolítása érdekében a VOLT Produkció Kft.-t bízza meg a nyeremények átadásával, amelyre tekintettel a VOLT Produkció Kft. az MTVA-val hatályban lévő adatfeldolgozási szerződésére tekintettel adatfeldolgozóként kezeli a Játékos részvételkor, illetve a nyertesként történő kiválasztást követően megadott személyes adatait.

Adatfeldolgozó újabb adatfeldolgozó megbízására csak az MTVA írásbeli engedélyével jogosult. Újabb adatfeldolgozó megbízásáról MTVA tájékoztatja a Játékosokat.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az MTVA a VOLT Produkció Kft. részére személyes adatait átadja, és a VOLT Produkció Kft. azokat a nyeremények átadásához szükséges mértékben és ideig adatfeldolgozóként kezelje, továbbá tudomásul veszi, hogy – amennyiben ez a Játék eredményes lebonyolításához, illetve a nyeremények átadásához szükséges – a VOLT Produkció Kft. az MTVA hozzájárulásával közvetlenül a Játékostól gyűjthet a kapcsolattartás lehetővé tételéhez feltétlenül szükséges személyes adato(ka)t.

Az adatkezelés célja:

MTVA mint adatkezelő és a VOLT Produkció Kft. mint adatfeldolgozó a Játékos által a regisztráció során, illetve a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertesként kiválasztott Játékos által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

- a Játék eredményes lebonyolítása,

- a Játékos azonosítása,

- a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása

céljából kezelik.

A kezelt adatok köre:

MTVA és a VOLT Produkció Kft. a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a Játékos alábbi személyes adatait:

a) a Játékban történő Részvételhez a Játékos neve és e-mail címe (Facebook, Twitter és Google social accounton megjelenő adatok);

b) a nyertes Játékos által a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (telefonszám, személyi igazolvány szám, 18. életévét be nem töltött személyek esetén az 1. sz. mellékletben rögzített személyes adatok).

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy MTVA a II.2. és III.4. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy az általa a részvételkor vagy a nyertesként történő kiválasztását követő kapcsolatfelvételkor átadott személyes adatait a MTVA-val és a VOLT Produkció Kft.-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek megismerjék, amennyiben erre jogosultak, és ez a feladataik ellátásához szükséges.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos az MTVA-hoz fordulhat az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen.

MTVA kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően az MTVA-nak és a MTVA és a VOLT Produkció Kft.-nek nem áll módjukban a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:

MTVA kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. MTVA a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. MTVA tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

MTVA csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát MTVA rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai az MTVA adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, MTVA adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:

a) A Játékos jogosult arra, hogy MTVA-tól visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon az MTVA által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b) A Játékos kérheti, hogy MTVA indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

c) A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

- az MTVA jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

- közérdekből végzett feladat ellátásához;

- a népegészségügyet érintő közérdekből;

- közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

MTVA a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az MTVA-ra vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d) A Játékos a hozzájárulás visszavonását e-mailben kérheti, az adatvedelem@mtva.hu email címen. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az MTVA a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

e) A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az MTVA korlátozza az adatkezelést, ha

- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

- az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

- az MTVA-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy az MTVA, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az MTVA a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Játékos továbbá jogosult arra, hogy az MTVA rendelkezésére bocsátott adatot az MTVA-tól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén az MTVA megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatvedelem@mtva.hu e-mail címen jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén a Játékos az MTVA székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Fővárosi Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

V. Vegyes rendelkezések

Az MTVA nem osztanak szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben az MTVA döntése az irányadó.

MTVA fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Szabályzat vagy Játék módosításáról, illetve esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást vagy megszűnést megelőzően az MTVA közzéteszi a fent írt weboldalon. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Az MTVA a Petőfi Zenei Díjjal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így az MTVA-tt sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Budapest, 2019. június 17.